top of page

Hakkında

academiaprofilfoto.png

Üsküdar Üniversitesi Tasavvuf Araştırmaları Enstitüsü’nde öğretim üyesi olarak görev yapan Dr. Arzu Eylül Yalçınkaya, Marmara İlahiyat Fakültesi’nden mezun olduktan sonra yaklaşık on üç yıl Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi öğretmenliğinde bulundu. İstanbul Üniversitesi’nde Tasavvuf alanında “Ken’ân Rifâî’nin Mesnevî Sohbetleri” adlı yüksek lisans tezini tamamlamasının ardından (2012), Harvard Üniversitesi Extention School Dini Etütler Bölümünde ikinci master programına başladı (2013). Üsküdar Üniversitesi Tasavvuf Araştırmaları Enstitüsü’nün kuruluşu itibariyle (2015) halen sürdürmekte olduğu öğretim elemanlığı görevine atandı. Bu sırada, Bursa Uludağ Üniversitesi İlahiyat Fakültesinde başladığı doktorasını Abdullah Kartal ve Harvard Universitesi Tarih bölümünden Prof. Dr. Cemal Kafadar’ın ortak danışmanlığıyla 2020 yılında tamamladı. Başlıca araştırma dilleri Arapça, İngilizce ve Farsça’dır. Yurt içi ve yurt dışında sempozyumlara katılan Yalçınkaya, çeşitli kültür merkezlerinde halkı bilgilendirme amaçlı konferans ve seminerler vermektedir. En son Oxford Dini Çalışmalar Sempozyumu’nda ve İsveç Araştırmaları Enstitüsünde konuşmalar yapmıştır. Yalçınkaya’nın akademik çalışmalarından bazıları şu şekilde sıralanabilir: Kitap: Ken’ân Rifâî’nin Hayatı, Eserleri ve Tasavvuf Anlayışı, Nefes Yayınevi, 2021. Makaleler: “Son Dönem Osmanlı Şeyhlerinden Kenân Rifâî: Hayatı, Eserleri ve Tasavvuf Anlayışı”, Şırnak Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Dergisi, Haziran 2020, “İlk Dönem Tasavvuf Klasiklerinde Zühd Kavramı Üzerine”, Bülent Ecevit Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Dergisi, Haziran 2020 vb.

Arzu Eylül Yalçınkaya is a Faculty Member at Institute for Sufi Studies in Uskudar University. Her research focuses on the intersections of Sufism with modernity and secularism. She graduated from Marmara University, Faculty of Theology (2000) and worked as a Religion and Morality Teacher for thirteen years. Upon successfully completing her MA thesis in Istanbul University, with the title “Mathnawi Discourses of Ken’ān Rifāī” (2012), she started her second master program at Harvard Extension School, Religious Studies (2013). In 2015 she was invited to work as an instructor at the Institute for Sufi Studies, Uskudar University, first higher education institute dedicated to Sufi Studies in Turkey, where she still continues her position as a faculty member. During this period she completed her PhD thesis at Bursa Uludag University under the co-supervision of Prof. Dr. Abdullah Kartal and Prof. Dr. Cemal Kafadar from Harvard University, CMES. She has been invited as a visiting researcher at Harvard University, Center for Middle Eastern Studies to work on her project titled “Bridging Role of the Sufi Intellectuals Between the Late Ottoman Empire and Early Republican Turkey”. Her primary research languages are Arabic, Ottoman, English and Persian. She has several published articles, books, and works for which she served as the editor. Among her recent works are: Book: Ken’ān Rifāī: Life, Works and His Understanding of Sufism, Nefes Yayınevi, 2021. Articles: The Life, Works and Sufi Understanding of a Late Ottoman Sheikh: Ken’ān Rifāī, Şırnak Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Dergisi, Haziran 2020,

bottom of page