• Arzu Eylül Yalçınkaya

XX. Asırda Nebevî Ahlâkın Örneği: Şeyh Ken’ân Rifâî’nin Ahlak Anlayışı

Arzu Eylül YALÇINKAYA, “XX. Asırda Nebevî Ahlâkın Örneği: Şeyh Ken’ân Rifâî’nin Ahlak Anlayışı, 16. “DOST” İslâm’a Hizmet Ödülleri Takdim Gecesi Hediye Kitabı, İstanbul: Kerim Eğitim ve Sağlık Kültür Vakfı ile TÜRKKAD Türk Kadınları Kültür Derneği Ortak Yayını, 2019, ss. 143-155.


Ken’ân Rifâî yaşantısı ile, teklif ettiği bu ahlâkî kemâlin güzel bir örneğini sunmuş görünmektedir. Yukarıda aktarılanlardan anlaşılacağı üzere Ken’ân Rifâî, Hakk’ın iyâli/ ailesi olarak kabul ettiği insanları büyük bir muhabbetle sevmekte ve onların gönüllerini birbirine kaynaştırmak husûsunda bahsettiğimiz incelikleri bilinçli olarak uygulamaktadır. O’nun için âlem aynasında görünen her varlık bir Hak tecellisidir: Şu halde muameleleri de bu esası dikkate alarak yapmak gerekir. Şeyhin hayatındaki örneklere bakıldığında, her şeye hürmetle yaklaştığı, incitmekten çekindiği ve bunu gerçekleştirmek üzere bir dizi prensibi tatbik ettiği, yine aynı varlık ve ahlâk neticesinin bir gereği olarak, çevresinden gelen zorlukları da güzellikle karşıladığı ve incinmediği anlaşılmaktadır.

20. Asırda Nebevî Ahlâkın Örneği
.pdf
Download PDF • 601KB5 views1 comment