• Arzu Eylül Yalçınkaya

Sultan Veled’in Mürid Anlayışı (Sempozyum Konuşması)

Arzu Eylül YALÇINKAYA, “Sultan Veled’in Mürid Anlayışı”, “Sırrın Sırrı” Uluslararası Sultan Veled Sempozyumu, İstanbul-Konya, 2011.

1 view0 comments