top of page
  • Arzu Eylül Yalçınkaya

Mükaleme

Dedim, ey sevdiğim sen kimsin bilir misin? Dedi, ben kimim en iyi sen bilirsin. Dedim, sen benim bu şehadet aleminde melekut alemini seyrettiğim bir nur; sen ezeli sevgilinin bu alemdeki en latif bir gölgesisin. Maneviyat dünyamın içine dalıp orada kalacakken; benim de bir canım olduğu gerçeğiyle buluşturan; ay altı aleminde yaşarken dünya icaplarına hürmet ve riayet etmek gereğini hatırlatan en veciz bir ferman-ı ilahisin.

2 views0 comments
bottom of page