• Arzu Eylül Yalçınkaya

Ken’ân Rifâî’den Mesnevî Hatıraları, editör: A. Eylül Yalçınkaya, İstanbul: Nefes Yayınları, 201

Kazım Büyükaksoy, Ken’an Rifâi’den Mesnevi Hatıraları, Editör: A. Eylül Yalçınkaya, İstanbul: Nefes Yayınları, 2013.


Hazret-i Mevlânâ’nın bütün eserleri derin araştırmalar ve incelemelere tabi tutulmuş, tasavvuf ilminin anlaşılmasında ve özellikle sosyal ilimlerin geliştirilmesinde kaynak olarak kullanılmıştır. Her eserinde farklı hikmetler, farklı idrak seviyelerine hitaplar bulunmasına karşılık, Mesnevî isimli esere bütün tasavvuf tarikatları ayrı bir önem atfetmiştir. Zira Mesnevî, Kur’an âyetlerini ve hadisleri referans alarak insanın nasıl olgunlaşacağını bir yöntem üzere tarif eden mürşid kitaptır.0 views0 comments