• Arzu Eylül Yalçınkaya

Ken’ân Rifâî’nin Mesnevî Sohbetleri (Sempozyum Konuşması)

Arzu Eylül YALÇINKAYA, “Ken’ân Rifâî’nin Mesnevî Sohbetleri”, Uluslararası Rahmet Kapısı Ken’ân Rifâî Sempozyumu, TÜRKKAD Istanbul, 2015.3 views0 comments